Podmienky výmeny a vrátenia peňazí

Výmena tovaru                                       

Kupujúci má právo do 14 dní od prevzatia tovaru požiadať o výmenu modelu alebo veľkosti. Pokiaľ sa rozhodnete pre výmenu, žiadame Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:
Požiadať o výmenu modelu je možné zaslaním obdržaného tovaru poštou na adresu:
MEI SHOES s.r.o.
Račianska 96
831 02 BRATISLAVA
Slovenská republika

    Ak obuv javí známky nosenia, neposielajte ju, peniaze Vám nebudú vrátené.
    Kupujúci je povinný uhradiť prepravné náklady pri odosielaní tovaru na výmenu.
    Pri vybavení výmeny veľkosti obuvi alebo výmeny modelu poštovné hradí Predávajúci.
    Tovar musí byť nepoškodený, bez známok užívania alebo opotrebovania
    Balík musí byť kompletný, má obsahovať:
     * tovar vrátane príslušenstva
     * pôvodnú krabicu
     * záručný list
     * kópia faktúry
     * vyplnený výmenný formulár, ktorý nájdete kliknutím sem.

Po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre výmenu tovaru Vám zašleme požadovaný tovar, a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.  Ak by bol požadovaný tovar vypredaný, peniaze za vrátený tovar zašleme prevodom na Váš účet. Preto aj v prípade výmeny je potrebné vo výmennom formulári uviesť účet.
V prípade nedodania kompletného tovaru alebo inak odporujúceho vyššie uvedeným podmienkam sa termín posúva do 14 pracovných dní od doby dodania chýbajúcich náležitostí.

V žiadnom prípade nám neposielajte vrátený tovar na dobierku. Takto vrátený tovar nebude prijatý a predlžuje sa tým doba vybavenia.                               
                                   

Vrátenie peňazí je možné uplatniť odstúpením od zmluvy

Pri uzavretí kúpnej zmluvy prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru, kedy v tejto lehote musí kupujúci doručiť predávajúcemu úkon, s ktorým súčasná platná právna úprava spája prejav vôle smerujúci k odstúpeniu od zmluvy. Kupujúci môže toto svoje právo na odstúpenie od zmluvy realizovať tým, že bude kontaktovať mailom alebo telefonicky predávajúceho, a ten následne zabezpečí kuriéra na prevzatie tovaru od kupujúceho a jeho bezplatné dodanie predávajúcemu. Jedinou povinnosťou je zabaliť kompletnú zásielku a následne ju odovzdať kuriérovi spolu s písomným prejavom vôle od zmluvy odstúpiť. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcim spotrebiteľom v lehote 14 dní v zmysle § 53 ods 7 obch. z má kupujúci právo odstúpiť bez akejkoľvek sankcie, tým nie je dotknutý nárok predávajúceho na úhradu nákladov spojených s vrátením tovaru.
V žiadnom prípade nám neposielajte vrátený tovar na dobierku. Takto vrátený tovar nebude prijatý a predlžuje sa tým doba vybavenia.

Tovar musí byť pri využití práva na odstúpenie od zmluvy vrátený nepoškodený, pokiaľ možno v pôvodnom obale bez známok užívania vrátane všetkého príslušenstva, záručných listov a návodov. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, vám peniaze za tovar budú zaslané prevodom na váš účet, a to najneskôr do 30 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré uhradil predávajúcemu v súvislosti s dodaním tovaru.

Vrátenie peňazí je možné uplatniť, ak sú dodržané tieto podmienky:

    
Právo na vrátenie peňazí platí do 14 dní od doručenia tovaru.

    Tovar nesmie byť poškodený.
    
Tovar musí byť zabalený v pôvodnom obale.

K balíku priložiť kópiu faktúry, záručný list a vyplnený formulár. Formulár na stiahnutie.

 

   Tím MEISHOES je tu pre Vás